Gửi câu hỏi


Câu hỏi mới nhất

Cắt trĩ bao lâu thì lành?

Người đăng:
Ngày đăng: 15-03-2019 3

Làm thế nào để búi trĩ co lên?

Người đăng:
Ngày đăng: 15-03-2019 3

Thuốc bôi nào làm co, teo rụng búi trĩ?

Người đăng:
Ngày đăng: 15-03-2019 3

Trĩ nội và trĩ ngoại bệnh nào khó chữa hơn?

Người đăng:
Ngày đăng: 14-03-2019 1

Có nên mổ trĩ nội độ 3 không?

Người đăng:
Ngày đăng: 14-03-2019 1